Provuttag 2018-03-16T12:46:54+00:00

Provuttag

Vid provtagning för analys vid BELAB AB bör följande beaktas.

  • Tag alltid ut tillräckligt stor provmängd, gärna fördelat på ett större antal delprover, så att inlämnat prov är representativt för hela provet.
  • Om fukthalt skall bestämmas så förvara och skicka proverna i tättslutande kärl eller plastpåsar.
  • Emballera proverna väl, så att den tål den hantering de utsätts för under transporten.
  • Skriv alltid all märkning på emballaget med vattenfast penna.

Minsta önskvärda inlämningsmängder för respektive material ser ni nedan

Flygaska 1 kg (vid laktest behövs dubbla mängden)
Bottenaska 2 kg (vid laktest behövs dubbla mängden)
Bottenslagg 5kg
Skogsflis/Grotflis/Bränsleflis 10 kg
Träflis/Barkflis 5 kg
Träpellets/Träbriketter 5 kg
Spån 2 kg
RT-flis/Städbark: 15 kg
Avfallsbränsle 15 kg
Stycketorv/Frästorv/Torvbriketter 10 kg
Kol 10 kg

Provet skall vara tydligt märkt för att underlätta hantering och för att det ska bli rätt i rapporteringen:

  • Provinformation som ska vara med som text på rapporten.
  • Provmaterial (flygaska, rejekt, avfallsbränsle etc.
  • Provtagningsdatum
  • Fyll i blankett som finns på denna länk