Bränsle & energi 2017-02-07T09:52:38+00:00

Bränsle & energi

Analyser av olika bränslen och restprodukter från förbränningsanläggningar är ett viktigt område för dagens industri. Kraven ökar från myndigheter och miljöorganisationer på att kunna visa vilka nivåer av farliga ämnen man hanterar. Emissioner till luft och vatten måste också redovisas kontinuerligt.

På Risängen i Norrköping har BELAB AB sin verksamhet för bränsle och energifrågor. Vi har möjlighet att analysera alla bränslen (Flis, grot, returträ, pellets, briketter, avfallsbränsle, torv, kol etc.) som används inom industrin idag. Analyser av askor, slagg och andra restprodukter utförs rutinmässigt.

Analyser hos oss lägger grunden till en optimal bränsleanvändning som bidrar till en bra miljö och en kostnadseffektiv verksamhet.

Följ länken www.belab.nu/prislista för att se vilka analyser du kan få gjort genom BELAB. Där finns gällande standarder/metoder och gällande prislista.