Prislista 2018-04-17T11:43:16+00:00

Prislista

Prislista på analyser utförda av BELAB.

Metodförteckning för kemiska, fysikaliska och mekaniska analyser med pris för respektive analys. Följande tabell gäller för biobränsle, avfallsbränsle, kol, aska och torv.

Analyser Ackrediterade
analyser
Metoder Standard, 5 arbetsdagar Express, 3 arbetsdagar
Provberedning  Ja

SS-EN 14780:2011 / SS-EN 15413:2011 / SS 187133:1988 / SS 187114:1992

650 SEK
975 SEK

Askhalt

 Ja

SS-EN ISO 18122:2015 / SS-EN 15403:2011 / SS 187157:1984 / SS 187171:1984

260 SEK 390 SEK

Flykthalt

 Ja

SS-EN ISO 18123:2015 / SS-EN 15402:2011 / ISO 562:2010

260 SEK 390 SEK
C-fix (bundet kol)  Ja

Beräkning gjord från halterna av: aska, flyktiga ämnen och analysfukt

160 SEK 240 SEK

Askhalt / Flykthalt / C-fix

 Ja

Paketpris för analys av askhalt, flykthalt, C-fix (bundet kol)

630 SEK 945 SEK

Oförbränt

 Ja

SS 187187:1995

260 SEK 390 SEK
Fukthalt  Ja

SS-EN ISO 18134-1,3:2015 / SS-EN ISO 18134-2:2017 / SIS-CEN/TS 15414-1,2:2014 / SS-EN 15414-3:2011 / SS 187155:1984 / ISO 589:2008 / ISO 579:2013

220 SEK 330 SEK
Kol, C  Ja

SS-EN ISO 16948:2015 / SS-EN 15407:2011 /
ASTM D5373:2013 / ISO 29541:2010

390 SEK 585 SEK
Väte, H  Ja

SS-EN ISO 16948:2015 / SS-EN 15407:2011 /
ASTM D5373:2013 / ISO 29541:2010

390 SEK 585 SEK
Kväve, N  Ja

SS-EN ISO 16948:2015 / SS-EN 15407:2011 /
ASTM D5373:2013 / ISO 29541:2010

390 SEK 585 SEK
Kol/ väte/ kväve  Ja

SS-EN ISO 16948:2015 / SS-EN 15407:2011 /
ASTM D5373:2013 / ISO 29541:2010

680 SEK 1020 SEK
Syre  Ja

Beräkning gjord från halterna av: aska, kol, väte, kväve, klor och svavel

Svavel  Ja

SS-EN ISO 16994:2016 / SS-EN 15408:2011 / SS 187177:1991 / SS 187186:1995

475 SEK 713 SEK
Klor  Ja

SS-EN ISO 16994:2016 / SS-EN 15408:2011 / SS 187185:1995

730 SEK 1095 SEK
Fluor (utöver klor, annars samma pris)

SS-EN ISO 16994:2016 / SS-EN 15408:2011 / SS 187185:1995

170 SEK 255 SEK
Brom (utöver klor, annars samma pris)

SS-EN ISO 16994:2016 / SS-EN 15408:2011 / SS 187185:1995

170 SEK 255 SEK
Flour (i aska, utöver klor)

SS-EN 15408:2011

600 SEK 900 SEK
Brom (i aska, utöver klor)

SS-EN 15408:2011

600 SEK 900 SEK
Värmevärde (Kal. och eff.)  Ja

SS-EN 14918:2010 / SS-EN 15400:2011 / ISO 1928:2009

710 SEK 1065 SEK
Emmissionsfaktor

Beräkning gjord från värmevärde och kolhalt i ts

200 SEK 300 SEK
Oxidationsfaktor

Beräkning gjord från kolhalt i bränslet, kolhalt i askan och askhalten

200 SEK 300 SEK
Askans smältförlopp  Ja

SIS-CEN/TS 15370-1:2007 / SIS-CEN/TR 15404:2014 /
ISO 540:2008

1350 SEK 2025 SEK
Totalt organiskt kol, TOC  Ja

SS-EN 13137:2001, mod.

860 SEK 1290 SEK
Hållfasthet, mekanisk  Ja

SS-EN ISO 17831-1:2016 / CEN/TS 15639:2010

590 SEK 885 SEK
Finfraktion, pellets
(3,15 mm)
 Ja

SS-EN ISO 18846:2016

350 SEK 525 SEK
Längd & diameter, pellets Ja

SS-EN ISO 17829:2015

800 SEK 1200 SEK
Fraktionsanalys  Ja

SS-EN ISO 17827-1:2016, mod. / SS-EN ISO 17827-2:2016 /
SS-EN 15415-1:2011 / ISO 1953:2015

700 SEK 1050 SEK
Fraktionsanalys, på upplöst pellets  Ja

SS-EN ISO 17827-2:2016 / SS-EN ISO 17830:2016

850 SEK 1275 SEK
Skrymdensitet  Ja SS-EN ISO 17828:2016 250 SEK 375 SEK
Föroreningshalt/ handplock

Intern metod; nr 10

650 SEK 975 SEK
Inaskning

För vidare analys

500 SEK 750 SEK
FSI, svällningstal  Ja

SS 187164:1984

500 SEK 750 SEK
HGI (malbarhet kol) ISO 5074:1994 2700 SEK 4050 SEK
pH i aska 290 SEK 435 SEK
Konduktivitet i aska 270 SEK 405 SEK
pH/ konduktivitet i aska

Paketpris för analys av pH och konduktivitet i aska

390 SEK 585 SEK
Bränslepaket  Ja

Paketpris: Provberedning/fukthalt/askhalt/C-H-N/
svavel/klor/värmevärde

3400 SEK 5100 SEK

Metoder utförda av leverantörer

Analyser Ackrediterade analyser Leverantör Standard,
10-15 arbetsdagar
Spårämnesanalys / metaller / mineraler Ja Eurofins 1700 SEK
Extra grundämne till paket/ styck Ja Eurofins 100 SEK
Enstaka metall/ grundämne Ja Eurofins 700 SEK
C14 Ja Beta analytic: EN-15440:2011, % Biomassa 4500 SEK
Asbest Ja Eurofins 800 SEK
Dioxiner Ja Eurofins 8000 SEK
PAH Ja Eurofins 1800 SEK
Cesium Ja Radonova Laboratories: Gammaspektrometrisk mätning 540 SEK